Decyzje organizacyjne SZJudo

W związku z rezygnacją Pana Przemysława Matyjaszka z funkcji Prezesa Zarządu Śląskiego Związku Judo, Zarząd Śląskiego Związku Judo powołał Pana Roberta Taraszkiewicza

Strony