Zenon Mościński sternikiem Śląskiego Związku Judo

W dniu dzisiejszym 24.09.2014 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Śląskiego Związku judo dokonano wyboru Prezesa Związku. Na to zaszczytne stanowisko zebrani delegaci większością głosów wybrali Pana Zenona Mościńskiego

Strony