Kongres Polskiego Związku Judo - co to było ?

List otwarty : Prezesów Zenona Mościńskiego - Prezesa Śląskiego Związku Judo i Dariusza Grochowskiego - Prezesa Warszawsko - Mazowieckiego Związku Judo.
Szanowni Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Związku Judo,

Strony