Decyzje organizacyjne SZJudo

W związku z rezygnacją Pana Przemysława Matyjaszka z funkcji Prezesa Zarządu Śląskiego Związku Judo, Zarząd Śląskiego Związku Judo powołał Pana Roberta Taraszkiewicza

Otwarta Konsultacja Szkoleniowa

W sobotą 4 stycznia Ślaski Związek Judo na udostępnionym przez Klub Judo Czarni Bytom obiekcie zorganizował otwartą konsultacje szkoleniową (Randorii) dla judoków we wszystkich kategoriach wiekowych. Konsultacja trwała w sumie 6,5 godziny w dwóch przedzielonych przerwą obiadową blokach.

Strony