1. Tadeusz Wójcik s. główny s.zw.
2. H. Qaddourah s. klasyfikator s.m
3. R. Kowalczyk
s.zw.
4. G. Gross
s.reg.
5. W. Czekaj
s. zw
6. I. Woś
s. okr/sz.c
7. E. Olejniczak
s.reg
8. R. Druzic
s.reg
9. P. Dziopa
s.okr.
10. Sz. Kasprzyński
s. kan.
11. B. Flejma
s. okr.
12. P. Łoziak
s. kan.
13. Ł. Laskowski
s. reg.
14. J. Binek
s. okr.

Waga i czas

1. K. Zagrodnik s.okr.
2. M. Skipiała s. kan.
3. A. Binek s. kan.
4. K. Kolbusz s. kan.
5. F. Niedziela s. kan.