Zgodnie z uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Judo zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze Śląskiego Związku Judo 17 czerwca br. Pierwszy termin o godzinie 16:30, drugi o godzinie 17:00.

Miejsce Zebrania: Bytom, statutowa siedziba Władz SZJudo, Hala Judo GKS „Czarni” Bytom ul. Łużycka 90

W załączniku: