Uchwała ŚZJ dotycząca opłacenia składki członkowskiej

Zarząd Śląskiego Związku Judo w dniu 11.01.2012 podjął jednogłośnie Uchwałę o niżej podanej treści:
Kluby Śląskiego Związku Judo, które nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2011 oraz lata poprzednie nie mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Śląska rozgrywanych w dniach 21-22.01.2012 w Bytomiu.