Ogłoszenia o zapisach na SZJ

Wszystkie klubu Śląskiego Związku Judo które chcą umieścić informację na temat zapisów do swoich sekcji proszone są o przesyłanie materiałów zgodnie z opisem poniżej. Przesłane materiały zostaną umieszczone na naszej stronie w zakładce: Zapisy JUDO 2012.

Wszystkie klubu Śląskiego Związku Judo które chcą umieścić informację na temat zapisów do swoich sekcji proszone są o przesyłanie materiałów zgodnie z opisem poniżej. Przesłane materiały zostaną umieszczone na naszej stronie w zakładce: Zapisy JUDO 2012.

UWAGA

  • Treść zapisów proszę podawać bezpośrednio w mailu, nie dołączać załączników (z wyjątkiem plakatu zapisowego)
  • Proszę podać adres strony internetowej z zapisami, o ile klub taką posiada
  • Materiały należ wysyłać na adres: krzysztof.glaz@gmail.com, temat maila: ZAPISY 2012 SZJUDO
  • Lista klubów będzie wyświetlana w kolejności alfabetycznej