Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SZJudo Bytom 18.09.2013

Zapraszamy delegatów wszystkich klubów zrzeszonych w Śląskim Związku Judo na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

W dniu 30.08.2013 zawiadomiliśmy wszystkie kluby o w/w zebraniu, przesyłając drogą internetową zgodnie z naszym obowiązkiem:

  1. Zawiadomienie z miejscem i terminem obrad
  2. Porządek Obrad
  3. Regulamin Obrad
  4. Regulamin Wyborów

Dodatkowo publikujemy wszystkie materiały dotyczące Walnego Zebrania z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do załączonych materiałów, kierując je do Sekretarza Śląskiego Związku Judo Pana Piotra Wichra tel. 695309302 lub poczta@judobytom.pl

Z poważaniem
Prezes Śląskiego Związku Judo
Józef Wiśniewski

.

DOKUMENTY

Wszystkie dokumenty można dodatkowo przeglądać bezpośrednio na stronie: DOKUMENTY SZJUDO

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner