Otwarta Konsultacja Szkoleniowa

W sobotą 4 stycznia Ślaski Związek Judo na udostępnionym przez Klub Judo Czarni Bytom obiekcie zorganizował otwartą konsultacje szkoleniową (Randorii) dla judoków we wszystkich kategoriach wiekowych. Konsultacja trwała w sumie 6,5 godziny w dwóch przedzielonych przerwą obiadową blokach.

W sobotą 4 stycznia Ślaski Związek Judo na udostępnionym przez Klub Judo Czarni Bytom obiekcie zorganizował otwartą konsultacje szkoleniową (Randorii) dla judoków we wszystkich kategoriach wiekowych. Konsultacja trwała w sumie 6,5 godziny w dwóch przedzielonych przerwą obiadową blokach. Łącznie uczestniczyło w treningu ok 150 adeptów judo ze Ślaska, Krakowa i Opola.