Uroczystości Pogrzebowe ś.p. Józefa Wiśniewskiego

Informujemy, że Uroczystości Pogrzebowe ś.p. Józefa Wiśniewskiego odprawione będą w kościele p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu przy ul. Piekarskiej dnia 17.01.2014 o godzinie 12.30, po której odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzy parafialnym przy ul. Kraszewskiego.

Informujemy, że Uroczystości Pogrzebowe ś.p. Józefa Wiśniewskiego odprawione będą w kościele p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu przy ul. Piekarskiej dnia 17.01.2014 o godzinie 12.30, po której odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzy parafialnym przy ul. Kraszewskiego.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

Żona i Córki z Rodzinami