Kurs weryfikacyjno szkoleniowy dla sędziów szkolenia okręgowego województwa śląskiego

Śląski Związek Judo organizuje w dniu 23.02.2014 (niedziela) w godz. 9.00 – 19.30 w Hali OSiR Politechniki Gliwickiej w Gliwicach ul. Akademicka 26,

Bytom dn. 10.02.2014

Komunikat
Śląski Związek Judo organizuje w dniu 23.02.2014 (niedziela) w godz. 9.00 – 19.30 w Hali OSiR Politechniki Gliwickiej w Gliwicach ul. Akademicka 26,( cześć praktyczna), Sala konferencyjna Hotel ROYAL Gliwice ul. Matejki 10 (część teoretyczna), kurs weryfikacyjno szkoleniowy dla sędziów szkolenia okręgowego województwa śląskiego.
Kurs jest organizowany bezpłatnie, ( uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu , a kandydaci i sędziowie poniżej 5 lat ze stopniem sędziego okręgowego – wyżywienie).
Program kursu obejmuje, doszkolenie w zakresie zmian przepisów sędziowskich obowiązujących
w roku 2014, obserwację na video wybranych akcji z zawodów, oraz praktyczne szkolenie na „tatami”

Zapraszamy wszystkich chętnych, do uczestnictwa w kursie, bowiem brak weryfikacji, uniemożliwi sędziowanie w roku 2014. Dodatkowym warunkiem możliwości sędziowania, (wymóg Polskiego Związku Judo) jest konieczność wykupienia licencji. Na kursie w Spale Główna Komisja Sędziowska podjęła decyzję o obniżeniu kosztów wykupienia licencji sędziowskich w okręgach z dotychczasowych 100,00 zł, na 60,00 zł ( tym koszty ubezpieczenia sędziego).
Zarząd Śląskiego Związku Judo chcąc wynagrodzić sędziów najbardziej zasłużonych dla okręgu,
postanowił ufundować posiłek dla sędziów będących nieprzerwanie w szkoleniu okręgowym
i posiadającym stopnie sędziego międzynarodowego, związkowego, regionalnego i okręgowego ponad 5 lat. W kursie mogą uczestniczyć (serdecznie zapraszamy) trenerzy, nie będący sędziami na koszt klubu lub własny ( przejazd, wyżywienie).

Po kursie, na stronie Śląskiego Związku Judo będzie opublikowana lista sędziów szkolenia okręgowego, z pomocy których kluby będą mogły skorzystać przy organizacji swoich zawodów klubowych. ( za zgodą sędziów nr telefonu będzie dostępny u v-c e prezesa ds. sędziowskich)
Na zawody regionalne ( El. do OOM oraz MM Młodzików) listy sędziów będą uzgadniane z przedstawicielami okręgów.

Zachęcamy kluby do wytypowania i przysłania na w/w kurs zawodników,
trenerów i działaczy, którzy chcą i potrafią prowadzić walki na „tatami.

Za Zarząd Śląskiego Związku Judo

V-ce Prezes ds. sędziowskich
Program kursu weryfikacyjno – szkoleniowego
Śląskiego Związku Judo
23.02.2014
Część teoretyczna : Gliwice, ul. Matejki10 (Hotel „ROYAL” – Sala konferencyjna I piętro) godz. 9.00
Część praktyczna : Hala OSiR Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Akademicka 26 godz. 15.00

1/. 9.00 – 10.30 Początek kursu – Omówienie spraw sędziowskich i organizacyjnych kursu,
program zajęć, zmiany w przepisach i ich nowa interpretacja, wybrane
zagadnienia.

2/. 10.40 – 11.30 Szkolenie w zakresie wypełniania i odczytu list walk, (systemy „każdy z każdym”,
„brukselski”, „francuski” i „olimpijski”, wstępnie z podwójnym repasażem, jeżeli
jest przygotowany przez pion szkolenia P Z Judo.
Dodatkowe wyjaśnienia wynikające z nowych przepisów.

3/. 11.45 – 13.30 Praca na video, obserwacja przedstawionych sytuacji, ocena własna akcji,
omówienie oceny dokonanej przez Komisję IF Judo.

4/. 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa.

5/. 15.00 – 17.00 Zajęcia praktyczne na „tatami”. Omówienie sytuacji związanych z nowymi
przepisami.

6/. 17.15 – 19.30 Praktyka sędziowania, ocenianie i prowadzenie walk, poprawność zachowań,
wydawanie komend, właściwe gesty, ustawienie sędziów do tablic
i sędziów przy stoliku oraz klasyfikatora itp.

Egzaminy sędziowskie dla kandydatów i zdających na wyższe stopnie
sędziowskie.

7/. 19.30 Zakończenie kursu, ogłoszenie komunikatu o uzyskaniu weryfikacji na rok
szkoleniowy 2014 i przyznaniu stopni sędziowskich.
Tadeusz Wójcik

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner