UWAGA!! KLUBY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UWAGA!!
KLUBY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Dotyczy : Zgrupowania szkoleniowego młodzików/czek kadry wojewódzkiej.
Miejsce zgrupowania: – Kołobrzeg – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka

UWAGA!!
KLUBY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Dotyczy : Zgrupowania szkoleniowego młodzików/czek kadry wojewódzkiej.
Miejsce zgrupowania: – Kołobrzeg – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka ul. Poznańska 9 / korzystaliśmy już z pobytu w 2013 roku/

Wyjazd – 2.07.2014

Powrót – 15.07.2014 – dokładna godzina wyjazdu i powrotu zostanie podana po otrzymaniu informacji z PKP.

Koszt zgrupowania: – 13 dni x 63 zł = 819 zł.. Kadra wojewódzka opłaca 50% tj. 409,5 zł.

Koszt przejazdu: – tam i powrót wg ceny podanej przez PKP około 100 zł. Pokrywają uczestnicy zgrupowania.

O udział w zgrupowaniu mogą ubiegać się zawodnicy/czki wytypowani przez macierzysty klub nie będący w kadrze wojewódzkiej za pełną odpłatnością. Zgrupowanie będzie się odbywało w/g programu szkoleniowego kadry wojewódzkiej. /mata, siłownia, teren/

Do dnia 31.05.2014 należy dokonać opłat za przejazd i pobyt na zgrupowaniu w siedzibie Śląskiego Związku Judo w godzinach urzędowania. Nie potwierdzenie zgłoszenia się w/w terminie oznacza rezygnację z udziału w zgrupowaniu.
Wykaz kadry wojewódzkiej młodzików/czek znajduje się na stronie www.szjudo.pl

Ilość miejsc na zgrupowaniu ograniczona.

V-ce Prezes
Śląskiego Związku Judo
Zenon Mościński