Informacje o zgrupowaniu Kadry Ślaska w judo Żywcu sierpień 2014

Miejsce zgrupowania: Bursa Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Żywiec ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
Kadra wojewódzka młodzikówczek opłaca 50% kosztów zgrupowania tj. 330 zł.

Miejsce zgrupowania: Bursa Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Żywiec ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
Kadra wojewódzka młodzików/czek opłaca 50% kosztów zgrupowania tj. 330 zł. Całkowity koszt zgrupowania wynosi 660 zł. Opłaty należy dokonać w Śląskim Związku Judo do dnia
Należy zabrać sprzęt sportowy do biegania, pływania, judogi i ważne badanie lekarskie z pieczątka lekarza sportowego. Upoważnienie rodziców na opiekę w czasie zgrupowania i nr PESEL. Prosimy o potwierdzenie udziału w zgrupowaniu do dnia 15.06.2014 na adres Śląskiego Związku Judo.
Przyjazd zawodników /we własnym zakresie/ w dniu 17.08.2014 do godziny 18.00
Zakończenie zgrupowania obiadem w dniu 29.08.2014
Uwaga!! Badania aktualne na czas zgrupowania oddajemy przy zakwaterowaniu w dniu przyjazdu.
Każdy uczestnik winien posiadać ważny dokument tożsamości./obowiązkowo ważna legitymacja szkolna/
Nie opłacenie do dnia 15.06.2014 oznacza rezygnację z udziału w zgrupowaniu!

druk powołnia

Wiceprezes SZJudo

Zenon Mościński

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner