POWOŁANIE Na zgrupowanie szkoleniowe w Żywcu w terminie 1-13.02.2015

Miejsce zgrupowania: Bursa Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Żywiec ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
Kadra wojewódzka młodzików/czek opłaca 50% kosztów zgrupowania tj. 330 zł.

Druki powołań do pobrania

Miejsce zgrupowania: Bursa Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Żywiec ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
Kadra wojewódzka młodzików/czek opłaca 50% kosztów zgrupowania tj. 330 zł. Całkowity koszt zgrupowania wynosi 660 zł. Opłaty należy dokonać w Śląskim Związku Judo do dnia
Należy zabrać sprzęt sportowy do biegania, pływania, judogi i ważne badanie lekarskie z pieczątka lekarza sportowego. Upoważnienie rodziców na opiekę w czasie zgrupowania i nr PESEL. Prosimy o potwierdzenie udziału w zgrupowaniu do dnia 20.01.2015 na adres Śląskiego Związku Judo.
Przyjazd zawodników /we własnym zakresie/ w dniu 1.02.2015 do godziny 1800
Zakończenie zgrupowania obiadem w dniu 13.02.2015.
Uwaga!! Badania aktualne na czas zgrupowania oddajemy przy zakwaterowaniu w dniu przyjazdu.
Każdy uczestnik winien posiadać ważny dokument tożsamości./obowiązkowo ważna legitymacja szkolna/
Nie opłacenie do dnia 20.01.2015oznacza rezygnację z udziału w zgrupowaniu!
`
Trener Koordynator

Zenon Mościński