NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE ŚLASKIEGO ZWIĄZKU JUDO

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
ŚLASKIEGO ZWIĄZKU JUDO
w celu wyboru delegata na Kongresy Zwyczajne, Nadzwyczajne i Sprawozdawcze Polskiego Związku Judo

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
ŚLASKIEGO ZWIĄZKU JUDO
w celu wyboru delegata
na Kongresy Zwyczajne, Nadzwyczajne i Sprawozdawcze Polskiego Związku Judo odbywające się w czasie kadencji obecnego Zarządu Śląskiego Związku Judo.

Termin zebrania: 25.02.2015

Godzina: 18:00 w pierwszym terminie
18:30 w drugim terminie

Miejsce Zebrania: Bytom, statutowa siedziba Władz ŚZJudo,
Hala Judo GKS „Czarni” Bytom ul. Łużycka 90

Prezes
Śląskiego Związku Judo
Zenon Mościńsk

Program obrad
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA
ŚLASKIEGO ZWIĄZKU JUDO

w celu wyboru delegata
na Kongresy Zwyczajne, Nadzwyczajne i Sprawozdawcze Polskiego Związku Judo odbywające się w czasie kadencji obecnego Zarządu Śląskiego Związku Judo.

1. OTWARCIE OBRAD
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I Z-CY PRZEWODNICZĄCEGO OBRAD

2. PRZEJĘCIE FUNKCJI PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO OBRAD
POWOŁANIE PROTOKOLANTÓW
POWOŁANIE KOMISJI
A/ UCHWAŁ I WNIOSKÓW
B/ MANDATOWO – SKRUTACYJNEJ

3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRAC KOMISJI MANDATOWO – SKRUTACYJNEJ

4. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

5. PRZYJĘCIE REGULAMINU OBRAD

6. WYBORY

– DELEGATÓW NA KONGRESY ZWYCZAJNE, NADZWYCZAJNE I SPRAWOZDAWCZE POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO ODBYWAJĄCE SIĘ W CZASIE KADENCJI OBECNEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO ZWIAZKU JUDO.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

8 . ZAMKNIĘCIE OBRAD

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner