Kurs weryfikacyjno szkoleniowy dla sędziów-komunikat

Śląski Związek Judo organizuje w dniu 25.03.2015 (środa) w godz. 9.00 – 18.15 w Sali konferencyjnej Hotelu ROYAL Gliwice ul. Matejki 10, kurs weryfikacyjno szkoleniowy dla sędziów szkolenia okręgowego województwa śląskiego.
Kurs jest organizowany bezpłatnie, ( uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu ).

Bytom dn. 19.03.2015

Komunikat
Śląski Związek Judo organizuje w dniu 25.03.2015 (środa) w godz. 9.00 – 18.15 w Sali konferencyjnej Hotelu ROYAL Gliwice ul. Matejki 10, kurs weryfikacyjno szkoleniowy dla sędziów szkolenia okręgowego województwa śląskiego.
Kurs jest organizowany bezpłatnie, ( uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu ).
Program kursu obejmuje, doszkolenie w zakresie zmian przepisów sędziowskich obowiązujących
w roku 2015, obserwację na video wybranych akcji z zawodów, oraz omówienie sytuacji, które w roku 2014 sprawiały najwięcej problemów.

Zapraszamy wszystkich chętnych, do uczestnictwa w kursie, bowiem brak weryfikacji, uniemożliwi sędziowanie w roku 2015. Dodatkowym warunkiem możliwości sędziowania, (wymóg Polskiego Związku Judo) jest konieczność wykupienia licencji. Koszt licencji sędziów w okręgu wynosi 60 zł.

Po kursie, na stronie Śląskiego Związku Judo będzie opublikowana lista sędziów szkolenia okręgowego, z pomocy których kluby będą mogły skorzystać przy organizacji swoich zawodów klubowych. ( za zgodą sędziów nr telefonu będzie dostępny u v-c e prezesa ds. sędziowskich)
Na zawody regionalne ( El. do OOM oraz MM Młodzików) listy sędziów będą uzgadniane z przedstawicielami okręgów.

Zachęcamy kluby do wytypowania i przysłania na w/w kurs zawodników,
trenerów i działaczy, którzy chcą i potrafią prowadzić walki na „tatami.

Za Zarząd Śląskiego Związku Judo

V-ce Prezes ds. sędziowskich

Tadeusz Wójcik
Program kursu weryfikacyjno – szkoleniowego
Śląskiego Związku Judo

25.03.2015
Część teoretyczna : Gliwice, ul. Matejki 10 (Hotel „ROYAL” – Sala konferencyjna I piętro) godz. 9.00

1/. 9.00 – 10.30 Początek kursu – Omówienie spraw sędziowskich i organizacyjnych kursu,
program zajęć, zmiany w przepisach i ich nowa interpretacja, wybrane
zagadnienia.

2/. 10.40 – 11.30 Szkolenie w zakresie wypełniania i odczytu list walk, (systemy „każdy z każdym”,
„brukselski”, „francuski” i „olimpijski”, wstępnie z podwójnym repasażem, jeżeli
jest przygotowany przez pion szkolenia P Z Judo.
Dodatkowe wyjaśnienia wynikające z nowych przepisów.

3/. 11.30 – 14.00 Praca na video, obserwacja przedstawionych sytuacji, ocena własna akcji,
omówienie oceny dokonanej przez Komisję IF Judo.

4/. 14.00 – 15.00 Przerwa

5/. 15.00 – 18.00 Omówienie sytuacji związanych z nowymi przepisami dla sędziów kandydatów
I nowo przyjętych. Praktyka sędziowania, ocenianie i prowadzenie walk,
poprawność wydawanie komend, właściwe gesty, ustawienie sędziów do tablic
i sędziów przy stoliku oraz klasyfikatora itp.
Egzaminy sędziowskie dla kandydatów i zdających na wyższe stopnie
sędziowskie.

6/. 18.15 Zakończenie kursu, ogłoszenie komunikatu o uzyskaniu weryfikacji na rok
szkoleniowy 2015 i przyznaniu stopni sędziowskich.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner