KOM. ORG. OGÓLNOPOLSKIEGO IND.TURNIEJU JUDO DZIECI Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA

1. Organizator:
Urząd Miasta Gliwice
Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice


07.05.2015

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKIEGO INDYWIDUALNEGO
TURNIEJU JUDO DZIECI
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA

1. Organizator:
Urząd Miasta Gliwice
Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice

2. Termin i miejsce zawodów:
30.05.2015
Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 26
3. Uczestnictwo:
W zawodach mają prawo startu dzieci posiadające dokument tożsamości i ważne badania lekarskie

 w dniu 30.05.2015–
 I GRUPA: dzieci urodzone 2003 – 2005
kategorie wagowe:
chłopcy: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 +50 kg
dziewczyny: 25, 28, 31, 35, 39, 43, 50, +50 kg
 II GRUPA: Dzieci urodzone 2006 – 2007
kategorie wagowe:
chłopcy: 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, 36 kg, 40 kg, +40 kg
dziewczyny: 16 kg,20 kg, 24 kg,28 kg, 32 kg, 36 kg, +36 kg

4. Program minutowy zawodów:
30.05.2015 Dzieci urodzone w latach: 2003 – 2005
godz. 9.00 – 10.00 waga oficjalna
10.00 – 11.00 weryfikacja i losowanie
11.15 – 11.25 oficjalne otwarcie
11.30 walki eliminacyjne
około 16.00 zakończenie turnieju, rozdanie nagród

GRUPA II Dzieci urodzone 2006 – 2007
godz. 11.30 – 12.00 waga oficjalna
12.00 – 12.30 weryfikacja i losowanie
12.30 walki eliminacyjne
około 15.00 zakończenie turnieju, rozdanie nagród
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów

5. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
AZS Politechniki Śląskiej Gliwice
44 – 100 Gliwice
ul. Akademicka 26
lub fax. (032) 237-25-66 do dnia 25.05.2015
.
6. Nagrody
Za zdobycie od I do III miejsca zawodnicy otrzymują medale i dyplomy
W punktacji zespołowej od I do III miejsca kluby otrzymują puchary i dyplomy.
Punktacja zespołowa: w punktacji zespołowej bierze udział 20 najlepszych zawodników i zawodniczek
z każdego klubu.
Wszyscy uczestnicy otrzymują paczki ze słodyczami.

7. Koszty turnieju
Kluby przyjeżdżają na koszt własny
Koszty organizacyjne pokrywa organizator
Opłata startowa
25,00 zł – zawodnicy przyjezdni
10,00 zł – zawodnicy AZS Gliwice

8. Ubezpieczenie
Kluby ubezpieczają się we własnym zakresie

Pozostajemy ze sportowym pozdrowieniem

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner