Komunikat nr 4/2015 dot.: naboru nowych sędziów do szkolenia centralnego oraz sędziów powracających.

Niniejszym informuję, iż na kursie weryfikacyjno-szkoleniowym na 2016 r. sędziów sportowych Polskiego Zwiazku Judo odbędzie się egzamin na sędziego okręgowego szkolenia centralnego.

Niniejszym informuję, iż na kursie weryfikacyjno-szkoleniowym na 2016 r. sędziów sportowych Polskiego Zwiazku Judo odbędzie się egzamin na sędziego okręgowego szkolenia centralnego.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci musza spełniać wymagania Regulaminu Sędziowskiego, który jest opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Judo (www. pzjudo.pl / zakładka: sędziowanie).
Z jednego okręgu może być zgłoszony 1 kandydat i dodatkowo można zgłosić 1 kandydata rezerwowego. Decyzję o dopuszeniu do egzaminu kandydata rezerwowego podejmie GKS po zgłoszeniu wszystkich kandydatów.
Zgłoszenie (wg wzoru) zawierające dane personalne oraz potwierdzenie wymagań regulaminowych należy przesłać pocztą elektroniczna na adres: gks@pzjudo.pl. Oryginały dokumentów należy zabrać ze sobą na wskazany kurs sędziowski i przedłożyć Głównej Komisji Sędziowskiej.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 15 listopada 2015 r.
W w/w terminie należy zgłaszać także osoby powracające do szkolenia centralnego
(zgodnie z załączonym formularzem).

Uwaga: koszty związane z egzaminem (opłata w wysokości 50 zł) oraz koszty zakwaterowania ponoszą kandydaci.

Z poważaniem
Anna Sołoducha
Przewodnicząca Głównej Komisji Sędziowiskiej

Do wiadomości:
– Wszystkie Okręgowe Związki Judo

Komunikat w PDF