Ważne.Uzupełnianie danych

Prosimy trenerów o uzupełnienie załączonej listy i odesłanie na adres Ślaskiego Związku Judo.

Lista Danych

Prosimy trenerów o uzupełnienie załączonej listy i odesłanie na adres Ślaskiego Związku Judo.

Lista Danych