KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VI MISTRZOSTWA MIASTA MYSŁOWICE 2016

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY v 23.08.2016
VI MISTRZOSTWA MIASTA MYSŁOWICE 2016
POD PATRONATEM PRZEZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY v 23.08.2016
VI MISTRZOSTWA MIASTA MYSŁOWICE 2016
POD PATRONATEM PRZEZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
 Urząd Miasta Mysłowice
 Klub Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach
ORGANIZATORZY
 MOSiR Mysłowice
 UKS „JUDO” MYSŁOWICE
27.11.2016r. (NIEDZIELA)
Hala Widowiskowo-Sportowa
TERMIN I MIEJSCE
MOSiR Mysłowice ul. Ks.N.Bończyka 32 z
ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane na 5 matach wg Regulaminu Sportowego Polskiego
Związku Judo.
UKS “JUDO” Mysłowice, 41-400 Mysłowice , ul. P. Jasińskiego 2
ADRES
Tel. 502 075 398
KORESPONDENCYJNY
e-mail – judo.myslowice@interia.pl
1. Zawody zostaną rozegrane na 5 matach, pole walki o wymiarach 6m x 6m.
ZASADY
2. Zakwalifikowani zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie.
UCZESTNICTWA
3.Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnym z liczbą zgłoszonych
W ZAWODACH
zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZJ).
KOSZTY
UCZESTNICTWA Uczestniczące kluby
30,00 zł – przy zgłoszeniu e-mail judo.myslowice@interia.pl – do dnia
23.11.2015r. do godziny 24.00
OPŁATA STARTOWA
40,00 zł – po terminie zgłoszenia
Hotele – Rezerwacja bezpośrednio w Hotelach.
1. – JANTOR – Adres – 40-425 Katowice ul. Nałkowskiej 10,
E-mail – info@jantor.ehost.pl telefon – 32 255714 (3 km od hali)
2. – TROJAK –Adres – 41-400 Mysłowice ul: Stadionowa 11, ( 3 km od Hali)
ZAKWATEROWANIE
E-mail- rezerwacja@hoteltrojak.pl,www.hoteltrojak , telefon- 48 322225091,
Koszt noclegu
3. FHU- „ AKADEMIKUS” Maciej Horniak – Pokoje Gościnne. Adres- 41-000 Mysłowice ul.
Oświęcimska 26 telefon – 606 804 673, 509 848 538
4. Istnieje możliwość spania na macie – koszt – 15 zł od osoby
( własny śpiwór, ilość zawodników ograniczona)
Ryszard Dziewulski – Tel. 502 075 398
KIEROWNIK
Biuro zawodów – Hala Widowiskowo-Sportowa
ZAWODÓW
MOSiR Mysłowice ul. Ks. N. Bończyka 32 z
Biuro zawodów
Od godz. 7.00 w dniu zawodów – 27.11.2016
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie e-mail – judo.myslowice@interia.pl lub ryszard.dziewulski@interia.pl
SPORTOWE
do dnia 21.11.2016
DO ZAWODÓW
lub w dniu zawodów – 27.11.2016r .(zwiększona opłata startowa – 40,00 zł.)
27.11.2016 – Hala Widowiskowo-Sportowa
MOSiR Mysłowice ul.Ks.N. Bończyka 32 z
LOSOWANIE
Godzina – 10.30 – 11.00 – losowanie komputerowe
WAŻENIE, Waga oficjalna – 27.11.2016 – Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Mysłowice ul. Ks. N. Bończyka 32 z ​
Waga oficjalna – DLA ZAWODNIKÓW – U-10, U-12 – godz- 8.00 – 10.00
Werytfikacja i losowanie – 10.00 -10.30.
Rozpoczęcie zawodów – 11.15
LOSOWANIE
WERYFIKACJA
Waga oficjalna – DLA ZAWODNIKÓW – U-14, – od godziny 11.00 – 12.00
Werytfikacja i losowanie – 12.00 -12.30.
Rozpoczęcie zawodów –ok. godz.13.00
Dopuszcza się 200 g – toleracji
U 14 – (rocznik 2003 – 2004) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
Czas
walki
Chłopcy – -35kg,-38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
3’/ GS 1’
Dziewczęta – -33kg,-36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
U 12 – (rocznik 2005 – 2006) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
Czas
KATEGORIE
walki
Chłopcy –24kg,-27kg, 30kg, -33kg, -36kg, -39kg,-42kg -45kg,-48kg,-51kg,- 54kg, -57kg ,+57kg
WAGOWE
Dziewczęta – 24kg,-27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -39kg, -42kg, -45kg, -48kg,-51kg, -54kg
3’/ GS 1’
+54kg
U 10 – (rocznik 2007 – 2008) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
Czas
walki
Chłopcy – 21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, – 36kg, 39kg, -41kg, -44 kg, -48 kg, +48kg
2’/ GS 1’
Dziewczęta – 19kg, -21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -39kg, -42kg, -45 kg, +45kg
Miejsca 1-3 – medale i dyplomy,
Najlepsze kluby – puchary 1-5
NARODY I
Punktacja klubowa – całościowa – 1 miejsce – 3 pkt.
WYRÓŻNIENIA
2 miejsce – 2 pkt.
3 miejsce – 1 pkt.
Zawodnik nie wygrywający walki nie punktuje.
R OZGRYWANIE W ALK – systemem „ K AŻDY Z K AŻDYM ” (2-5), „ B RUKSELSKI ” (6-8) , „ F RANCUSKI ” (>=9)
SYSTEMY ROZGRYWANIA
WALK ORAZ PUNKTOWANIE
Repasaże w systemie francuskim rozgrywane będą w pełnym wymiarze czasu dla danej grupy
ZAWODNIKÓW
wiekowej w formule GS (do pierwszej techniki ocenionej). W przypadku remisu GS – 1’ następnie
DO RANKINGU
sędzia ogłosi Hantei.
10:00 – uroczyste otwarcie zawodów
10:30 – rozpoczęcie walk wg programu
PROGRAM
– dekoracja zawodników zaraz po zakończeniu każdej grupy wiekowej
ZAWODÓW
1.ZAKAZ STOSOWANIA TECHNIK – SHIME WAZA i KANSETSU WAZA
W GRUPACH WIEKOWYCH – U-10, U-12, U- 14.
2 .Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie, dowód tożsamości oraz ubezpieczenie od
Dodatkowe
następstw nieszczęśliwych wypadków.
informacje
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
4. Do dekoracji zawodnicy i zawodniczki wychodzą w białych judogach.
5. Organizator zastrzega sobie łączenie kat. wagowych jeżeli w wadze będzie tylko jeden zawodnik
Organizatorzy życzą Państwu miłego pobytu w Mysłowicach
www.judomyslowice.eu www.mosir.myslowice.pl

KOMUNIKAT PDF

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner