INFORMACJA DOTYCZACA ZGRUPOWANIA SZKOLENIOWEGO JUDO

INFORMACJA DOTYCZACA ZGRUPOWANIA SZKOLENIOWEGO JUDO
W ŻYWCU
w czasie ferii zimowych
15.01 – 28.01.2017

INFORMACJA DOTYCZACA ZGRUPOWANIA SZKOLENIOWEGO JUDO
W ŻYWCU
w czasie ferii zimowych
15.01 – 28.01.2017
W zgrupowaniu mogą uczestniczyć:
Kadra wojewódzka Młodzicy/czki – rocznik – 2003 – 2004
Zawodnicy o dużym stażu treningowym – rocznik – 2005 – 2006
Juniorzy/ki młodsze – rocznik – 2000 – 2001 – 2002
Juniorzy/ki – rocznik – 1997 – 1998 – 1999
Seniorzy/ki – rocznik – 1996 i starsi
Koszt pobytu na zgrupowaniu 13 dni x 60 zł = 780 zł.
 Zawodnicy/ czki, którzy zdobyli pozycje medalowe w 2016 r. w Mistrzostwach Polski /
młodzik/czka, junior/ka młodsza, junior/ka/ maja pokryte koszta ze środków Śląskiego Związku
judo. /udział własny 4 zł/dzień tj.52 zł./
 Rocznik 2003 – 2004 młodzicy/czki Kadry Wojewódzkiej na 2017 opłacają 50% kosztów tj. 390 zł.
 Wszyscy pozostali chcący wziąć udział w zgrupowaniu opłacają 780 zł.
Przyjazd 15.01.2017 – do godziny 18 00 – kolacja 19 00 . Zakończenie zgrupowania w dniu 28.01.2017 po
obiedzie. Udział w zgrupowaniu należy potwierdzić do 30.12.2016 r. w kasie Śląskiego Związku Judo lub
na adres poczta@judobytom.pl . Wpłaty można dokonać osobiście w kasie Związku lub przelewne na konto
Śląskiego Związku Judo. Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc na zgrupowaniu .
Organizator
Śląski Związek Judo