Uchwała nr 2 dotycząca zasad powoływania Kadry Wojewódzkiej Młodzików. Zarząd Śląskiego Związku Judo

Uchwała nr 2
z dnia 18.11.2016 dotycząca zasad powoływania Kadry Wojewódzkiej Młodzików.
Zarząd Śląskiego Związku Judo

Uchwała nr 2
z dnia 18.11.2016 dotycząca zasad powoływania Kadry Wojewódzkiej Młodzików.
Zarząd Śląskiego Związku Judo na posiedzeniu w dniu 18.11.2016 poddaje pod
głosowanie Uchwałę nr 2 dotyczącą wcześniejszych zasad kwalifikacji do Kadry
Wojewódzkiej Młodzików i Młodziczek. Przy powoływaniu do KWM obowiązuje
ranking z zawodów:
– Mistrzostw Śląska
– Silesia CUP
W kategoriach wagowych 36 i 38 młodzików i młodziczek kwalifikuje się pierwszy
zawodnik/czka w pozostałych kategoriach wagowych po 4 pierwszych
zawodników/czek. Uchwała jest ważna z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.
Sytuacje sporne rozstrzyga Zarząd Śląskiego Związku Judo.
Prezes
Śląskiego Związku Judo
Zenon Mościński

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner