ZMIANY W PRZEPISACH WALKI

Czas walki
 Mężczyźni i kobiety 4 minuty
Punktacja
 Jest tylko Ippon i Waza-ari.
 Waza-ari nie sumuja się.
 Dwa Waza-ari nie składają sie na Ippon (nie na Waza-ari awasete Ippon).


Czas walki
 Mężczyźni i kobiety 4 minuty
Punktacja
 Jest tylko Ippon i Waza-ari.
 Waza-ari nie sumuja się.
 Dwa Waza-ari nie składają sie na Ippon (nie na Waza-ari awasete Ippon).
 Ocena Waza-ari obejmuje to co w przeszłości ocenialiśmy na Yuko and Waza-ari.
Trzymanie
 Czas Osae-Komi Waza-ari 10 sec | Ippon 20 sec
 Walka nie kończy się po 2 Waza-ari, ponieważ oceny nie sumują się.
Ocena techniczna
 W podstawowym czasie walki, walka może być wygrana tylko poprzez zdobycie ocen (Waza-ari i
Ippon).
 1 kara lub kary nie decydują o zwycięstwie za wyjątkiem Hansokumake.
Golden Score
 W przypadku równej zdobyczy punktowej walka jest kontynuowana Golden Score.
 Wszystkie punkty I kary z walki podstawowej zostają zachowane na tablicy.
 Wygrana w Golden Score może być osiągnięta poprzez różnice w punktach lub różnicy w karach
Shido.
Kary
 Mamy teraz trzy (3) Shido, zamiast poprzednich czterech (4) a trzecie (3) Shido staje się
Hansokumake.
Kumikata
 Dla uproszczenia sędziowania i lepszego rozumienia akcji na macie , chwyty za judogi, które były
wcześnie karane, nie będą odtąd karane (pistol grip, pocket grip, …)
 Nietypowe Kumikata takie jak cross gripping and chwyt za pas nie będą karane dopóki Tori
przygotowuje atak.
Wbrew duchowi Judo
 Jakakolwiek akcja wbrew duchowi Judo będzie karana Hansokumake. np. ucieczka z maty lub
inna próba ucieczki od walki.
Bezpieczeństwo
 Jeśli Uke próbuje uniknąć lądowania na plecach przez każdy ruch, który jest niebezpieczny dla
głowy, szyi lub kręgosłupa, będzie karany Hansokumake (część most w artykule 20).
• Lądowanie na obu łokciach jest uznawane za ważne i oceniane na Waza-ari.
• Lądowanie na jednym łokciu jest nieważna i nie może być ocenione.
Atak i kontratak
 W przypadku kontrataku pierwszy zawodnik który pada będzie oceniany jako rzucony.
 Jeśli upadek jest do oceny punktowej, należy to zrobić.
 Jakkolwiek akcja po upadku będzie traktowana jako akcja w Ne-Waza I nie będzie punktowana.
Judogi
 Dla lepszej efektywności i dla lepszego uchwytu jest konieczne, aby kaftan był włożony pod pas a
pas był mocno zaciśnięty. Aby to utrzymywać, zawodnicy powinni poprawiać swoje Judogi i pas
szybko pomiędzy komendami Matte and Hajime wydawanymi przez sędziego.​
Uprzejmość (Politness)
Odwaga – (Courage)
Szczerość (Sincerity)
Honor – (Honour)
Skromność – (Modesty)
Szacunek – (Respect)
Samokontrola – (Self – control)

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner