Upoważnienie do sprawowania opieki-wzór

UPOWAŻNIENIE

My niżej podpisani upoważniamy Pana Trenera ………………………………………. na

nazwisko i imię trenera

UPOWAŻNIENIE

My niżej podpisani upoważniamy Pana Trenera ………………………………………. na

nazwisko i imię trenera

sprawowanie opieki nad naszym dzieckiem ………………………………………….. które

nazwisko i imię dziecka

przebywa na zgrupowaniu sportowym w ……………………………………………………..

miejscowość

w dniach ………………,

data

PESEL ……………………………

NIP dziecka

Podpis Rodziców

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

UPOWAŻNIENIE

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner