Komunikat Organizacyjny „Złoto Shoguna”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Międzynarodowy Turniej Mistrzów Judo w kategorii Open o Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice „Złoto Shoguna” Gliwice – 28.10.2017

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Międzynarodowy Turniej Mistrzów Judo w kategorii Open o Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice „Złoto Shoguna” Gliwice – 28.10.2017
1. Organizatorzy zawodów
Samorząd Miasta Gliwice
Polski Związek Judo
AZS Gliwice
2. Termin
28.10.2017 (sobota)
3. Miejsce zawodów
Hala Sportowa Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Akademicka 26
4. Biuro zawodów
Organizator zawodów Kierownik biura
p. Czesław Garncarz
tel. 693 282 141
28.10.2017 (sobota) w godz. 15:00 – do zakończenia zawodów
Hala Sportowa Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Akademicka 26
5. Dane teleadresowe
Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 26
tel. (032) 231-86-07, tel. (032) 237-25-66
e-mail: azsgliwice@op.pl
6. Zasady uczestnictwa
w zawodach / system zawodów
1. Zakwalifikowani imiennie do startu zawodnicy.
2. Zawody rozegrane zostaną systemem – zgodnie z liczbą zgłoszonych zawodników
3. Kategorie wagowe – małe open -75 kg
– duże open +75 kg
7. Koszty uczestnictwa
w zawodach pokrywa
Organizator zawodów (koszty dojazdu do Gliwic ponoszą zawodnicy).

8. Miejsce zakwaterowania
Uczestniczący zawodnicy,
Kierownik zawodów, sędziowie,
Delegat PZJ
Tryb rezerwacji do dnia 23.10.2017
1. Proszę bezpośrednio powiadomić organizatora o korzystaniu z noclegu –
do dnia 23.10.2017
2. Noclegi, wyżywienie – Gliwice Hotel Royal ul. Matejki 10
9. Opłata startowa
Ponosi Organizator zawodów.
10. Weryfikacja, konferencja techniczna i losowanie
Hala Sportowa Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej,
Gliwice ul. Akademicka 26
Godzina 14:00 w dniu 28.10.2017 (sobota) –
Gliwice małe OPEN,
Gliwice duże OPEN

11. Kierownik zawodów
Telefon – e-mail
Garncarz Czesław, tel. 693 282 141
12. Sędzia Główny
Sołoducha Anna
13. Zgłoszenia sportowe do zawodów
Zakwalifikowani imiennie zawodnicy.
Potwierdzenie udziału do 23.10.2017
14. Ważenie i przegląd lekarski
Hala Sportowa Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, Gliwice
ul. Akademicka 26
Waga nieoficjalna – Gliwice OPEN:
28.10.2017 (sobota) w godzinach 13:00 – 14:00
Waga oficjalna – Gliwice OPEN:
28.10.2017 (sobota) w godzinach 13:00 – 14:00
-75 kg, +75 kg
15. Program zawodów
27.10.2017 (piątek):
W godzinach 14:00 – 22:00 – przyjazd i zakwaterowanie części uczestników
Gliwice Open (po uprzednim zgłoszeniu u
organizatora zawodów p. Czesława Garncarza)

28.10.2017 (sobota):
Godz. 13:00 – 14:00 waga nieoficjalna – Gliwice OPEN;
Godz. 13:00 – 14:00 waga oficjalna – Gliwice OPEN;
Godz. 15:00 – uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 15:15 – walki eliminacyjne i repasażowe w kategoriach wagowych:
– 75 kg, +75 kg
Po zakończeniu walk eliminacyjnych i repasażowych w kategoriach
wagowych – 75 kg, +75kg – walki o medale brązowe, walki
finałowe, ceremonia dekoracji i nagradzania medalistów.
16. Nagrody
I miejsce w kategorii wagowej – 5000,00 zł
II miejsce w kategorii wagowej – 3000,00 zł
III miejsce w kategorii wagowej – 1000,00 zł
III miejsce w kategorii wagowej – 1000,00 zł
oraz puchary, medale, dyplomy dla wszystkich uczestników
17. Inne informacje
1. Uczestnicy zawodów są zobowiązani posiadać ważne badania lekarskie oraz
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
2. Do dekoracji zawodnicy / zawodniczki wychodzą w białych judogach.

Organizatorzy zawodów życzą miłego pobytu w Gliwicach.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner