Uchwały SZJudo z dnia 11 stycznia 2018 r.

Poniżej publikujemy uchwały Zarządu Śląskiego Związku Judo z posiedzenia w dniu 11.01.2018.

Uchwała nr 1 z dnia 11.01.2018
Zarząd Śląskiego Związku Judo na posiedzeniu w dniu 11.01.2018 podjął uchwałę, że dofinansowaniem do zgrupowania szkoleniowego w Żywcu będzie objęta grupa juniorów i juniorów młodszych za pozycje medalowe w Mistrzostwach Polski w 2017 r. Natomiast młodzicy zakwalifikowani do Kadry województwa rocznik 2003 i 2004 otrzymują dofinansowanie 50%.

Uchwała nr 2 z dnia 11.01.2018
Zarząd Śląskiego Związku Judo na posiedzeniu w dniu 11.01.2018 podjął uchwałę o dopuszczeniu do Mistrzostw Ślaska, które zostaną rozegrane w dniu 20 – 21.01.2018 roczniki 2005. / Start tego rocznika pozwoli zdobyć doświadczenie zawodnicze, a w przypadku zajęcia wysokiej pozycji w roku 2018 nie będzie objęty dofinansowaniem – decyzja PZJudo i MSiT/.

Uchwała nr 3 z dnia 11.01.2018
Zarząd Śląskiego Związku Judo na posiedzeniu w dniu 11.01.2018 podjął uchwałę o podniesieniu opłat startowych z 15 zł na 20 zł na zawodach sportowych organizowanych przez Śląski Związek Judo.

Uchwała nr 4 z dnia 11.01.2018
Zarząd Śląskiego Związku Judo na posiedzeniu w dniu 11.01.2018 podjął uchwałę, że do Mistrzostw Ślaska , które zostaną rozegrane w dniu 20 – 21.01.2018 zostają dopuszczone tylko te kluby, które mają opłacone składki członkowskie do 2018 roku.

Uchwała nr 5 z dnia 11.01.2018
Zarząd Śląskiego Związku Judo na posiedzeniu w dniu 11.01.2018 podjął uchwałę o skreśleniu z listy Śląskiego Związku Judo klubów, które zalegają z opłatą składek członkowskich za ostatnie 3 lata. Kluby, które nie uregulują opłat członkowskich w terminie do 15.02.2018 zostaną wykreślone z listy członków Śląskiego Związku judo.

Uchwały wchodzą w życie w dniu podpisania tj. 11.01.2018

Za Zarząd
Prezes Śląskiego Związku Judo
Zenon Mościński

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner