Informacja dotycząca zgrupowania w Żywcu

Informacja dotycząca zgrupowania szkoleniowego judo w Żywcu w czasie wakacji letnich w terminie 16.08 – 29.08.2018r.

W zgrupowaniu mogą uczestniczyć:

  • Kadra wojewódzka Młodzicy/czki – rocznik – 2003 – 2004
  • Zawodnicy o długim stażu treningowym – rocznik 2005
  • Juniorzy/ki młodsze – rocznik – 2001- 2002
  • Juniorzy/ki – rocznik – 1998- 1999- 2000
  • Seniorzy/ki – rocznik 1997 i starsi
  • Z klubów woj. śląskiego dopuszcza się roczniki 2006 – 2007 po wcześniejszym uzgodnieniu (przy zgłoszeniu na zgrupowanie)

Koszt pobytu na zgrupowaniu 13 dni x 65zł = 845 zł.

  • Zawodnicy/ czki, którzy zdobyli pozycje medalowe w 2017 i 2018 w Mistrzostwach Polski /junior/ka młodsza, junior/ka/ opłacają 15 zł. za dzień pobytu tj. 13 dni x 15 zł. = 195 zł. pozostałe koszta zgrupowania pokrywa SZJudo.
  • Rocznik 2003 – 2004 młodzicy/czki Kadry Wojewódzkiej opłacają 50% kosztów tj. 422,5 zł.
  • Wszyscy pozostali chcący wziąć udział w zgrupowaniu opłacają 845 zł.

Opłaty należy dokonać w kasie Śląskiego Związku Judo do 30.06.2018.
W/w opłaty dotyczą zawodników/czek z klubów woj. Śląskiego.

Przyjazd 16.08.2018 – do godziny 18:00 – kolacja 19:00. Zakończenie zgrupowania w dniu 29.08.2018 po obiedzie.

Uwaga!
Opłatę za zgrupowanie należy dokonać w całości a w przypadku wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez zawodnika nie podlega ona zwrotowi.

Prezes
Śląskiego Związku Judo
Zenon Mościński

Do pobrania: ZGODA RODZICÓW