I Eliminacje do Kadry Wojewódzkiej Mł na rok 2019 – wyniki