Dotyczy udziału w MP Juniorów/ek w Poznaniu dn 7-9.03.2019

Śląski Związek Judo uprzejmie informuje, że dokonał rezerwacji miejsc noclegowych ze śniadaniem w hotelu oficjalnym organizatora zawodów „Nowotel Poznań Malta” ul Fermalna 5 /dawniej Warszawska 64/66/ i pokrywa koszty hotelu z 7/8.03.2019 dla zawodników walczących w dniu 8.03.2019 oraz z 8/9.03.2019 dla zawodników walczących w dniu 9.03.2019.

Również opłacimy startowe zawodników/czek i bon żywnościowy w wysokości 30 zł. Natomiast dojazd zawodników każdy klub organizuje we własnym zakresie. Prosimy   o potwierdzenie zgłoszonych już zawodników i trenerów / by nie płacić za niewykorzystane rezerwacje/

Ze sportowym pozdrowieniem
Zenon Mościński