Lekarz POZ może wydać zaświadczenie lekarskie

Od 1 marca br. zawodnicy-amatorzy mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o ich stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nie jak dotychczas tylko od lekarza medycy sportowej.

Zaświadczenia są ważne przez 12 miesięcy, o ile stan zdrowia czy specyfika współzawodnictwa nie wymaga wykonania badania co pół roku.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, gdy uznają, że nie są w stanie wydać zaświadczenia, mogą skierować młodego sportowca do lekarza sportowego. Zgodnie z rozporządzeniem, lekarz POZ może tak zrobić, gdy stwierdzi, że:

  1. zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej;
  2. jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Omówione rozporządzenia zmieniające zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.

więcej informacji: Ministerstwo Zdrowia