Zgrupowanie szkoleniowe w Żywcu 12-23 stycznia 2020