Komunikat w sprawie uczestnictwa w Sprawozdawczym Kongresie PZ Judo w dniu 20.09.2020

Stosownie do §25 Statutu PZ Judo uprzejmie informujemy, że w Sprawozdawczym Kongresie PZ Judo, który odbędzie się w dniu 20.09.2020 w Warszawie w związku z restrykcjami Covid 19 , ze względu na obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków przeprowadzenia Kongresu (min. 2,5 m2 na 1 uczestnika) określonych przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, delegaci – kluby są zobowiązani do mailowego potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie do dnia 10.09.2020 wg. poniższych zasad:

 1. Delegaci wybrani i zarejestrowani na Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres PZ Judo, który się odbył w grudniu 2016.
  prosimy delegatów o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w kongresie do dnia 11.09.2020
  wystarczy przesłać mail o treści:
  „Potwierdzam uczestnictwo w Sprawozdawczym Kongresie PZ Judo w dniu 20.09.2020 – Imię i nazwisko delegata” na adres mailowy Związku pzjudo@pzjudo.pl
 2. Delegaci członków zwyczajnych PZ Judo, którzy nie uczestniczyli i nie zostali zarejestrowani na w/w kongres w 2016 roku ale chcą uczestniczyć w Sprawozdawczym Kongresie w 2020 roku
 3. Delegaci klubów i stowarzyszeń, które zostały przyjęte w poczet członków zwyczajnych PZ Judo w okresie od 18.12.2016 do 10.09.2020 Delegaci wymienieni w poz. 2 i 3 powinni przesłać w terminie do 10.09.2020 na adres mailowy Związku pzjudo@pzjudo.pl zgłoszenie delegata (wzór zamieszczony na stronie) wraz z następującymi załącznikami:
  a) wyciągiem (wypisem) z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych lub Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszymi niż 3 miesiące na dzień złożenia. W przypadku odpisu KRS mogą być pobrane samodzielne wydruki komputerowe.
  b) dokumentu powołującego delegata zgodnie z przepisami wewnętrznymi członka zwyczajnego PZ Judo Delegaci wymienieni w pkt 2 i 3 powyżej są zobowiązani do posiadania w/w dokumentów – oryginału zgłoszenia wraz z załącznikami w dniu Kongresu.
  Delegaci powinni posiadać również dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)!