Komunikat organizacyjny do I El OOM – Bochnia

Termin:
20.03.2021 – sobota

Miejsce zawodów:
Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Poniatowskiego 32,
32-700 Bochnia

Startują:
Rocznik 2004 – 2005

Zgłoszenia:
Kluby dokonują zgłoszenia do zawodów do 18.03.2021 r. według załączonego wzoru Zgłoszenia I EL do OOM na adres mailowy: judobochnia@gmail.com

Kategorie wagowe:

 • dziewczęta: 40 kg, 44kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg
 • chłopcy: 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, +90 kg

Tolerancja wagowa: Zgodnie z regulaminem PZJ – 1kg

Program zawodów:

 • 9:00 – 10:00 – oficjalna waga i przegląd lekarski
 • 10:00 – 11:00 – weryfikacja i losowanie
 • 11:15 – oficjalne otwarcie i rozpoczęcie zawodów do zakończenia walk

Opłata startowa: 40zł

Nagrody: Dyplomy dla zawodników z miejsc 1 – 3

Inne informacje:

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia przed rozpoczęciem weryfikacji do kierownika zawodów wypełnionego i podpisanego kwestionariusza sanitarnego (dokument w załączeniu).
 2. Ze względów bezpieczeństwa, ciągłego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenia ilości osób w hali sportowej, na terenie hali zawodów mogą przebywać jedynie uczestnicy zawodów–walczące zawodniczki i zawodnicy oraz licencjonowani trenerzy, sędziowie, ekipa techniczna i medyczna.
 3. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
 4. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie wg aktualnie obowiązujących przepisów. Badania nie spełniające powyższych wymogów nie będą uwzględnione, tym samym zawodniczka / zawodnik nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
 6. Zawody będą transmitowane.