Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Śląskiego Związku Judo

Zgodnie z uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Judo podjętą w dniu 9.11.2021 oraz §15 Statutu Śląskiego Związku Judo punkt 2 podpunkt b, zwołuje się:

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Związku Judo

Termin zebrania:

 • 19.12.2021 (niedziela)

Godzina:

 • 10:30 w pierwszym terminie
 • 11:00 w drugim terminie

Miejsce Zebrania:

 • BKS Bielsko Biała
  43-300 Bielsko Biała
  ul. Tadeusza Rychlińskiego 19

W załączniku:

 1. Porządek obrad
 2. Regulamin obrad
 3. Regulamin wyborów
 4. Upoważnienie do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Śląskiego Związku Judo
 5. Kwestionariusz sanitarny – obowiązkowy do wypełnienia i oddania podczas rejestracji

Dodatkowe informacje:

Uwaga

W związku z pogarszającą się sytuacja związaną z COVID – 19 Śląski Związek Judo zwraca się z uprzejma prośbą o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: poczta@judobytom.pl informacji na temat delegatów (imię i nazwisko – oraz klub) uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w Bielsku- Białej w dniu 19.12.20201, wraz z informacją czy delegat posiada aktualne zaświadczenie o szczepieniu.