Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Judo podjęte na Zebraniu w dniu 15.12.2021

Uchwała nr 1

W związku z aktualna i pogarszającą się sytuacją COVID – 19 prawo do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Śląskiego Związku Judo w dniu 19.12.2021 w Bielsku – Białej mają:

  • delegaci klubów/stowarzyszeń na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiego Związku Judo.
  • członkowie Zarządu
  • członkowie Komisji rewizyjnej
  • Poza w/w osobami na sale obrad prawo wejścia będą miały jedynie osoby niezbędne do obsługi Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Śląskiego Związku Judo wyznaczone przez Zarząd Śląskiego Związku Judo.

Za głosowało – 6 osób
Przeciw głosowało – 0 osób
Wstrzymało się – 0 osób

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2

Zarząd Śląskiego Związku Judo zatwierdza ostateczną listę członków Śląskiego Związku Judo – lista 60 klubów umieszczona na stronie SZJudo.

Za głosowało – 6 osób
Przeciw głosowało – 0 osób
Wstrzymało się – 0 osób

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Zarząd Zatwierdza dodatkowa listę mandatów za klasy Międzynarodowe Mistrzowskie potwierdzone przez Regulamin Klas Sportowych PZJudo.
Dodatkowe mandaty przysługują dla klubów:

  1. GKS „Czarni” Bytom – 1 dodatkowy mandat
  2. KS AZS Gliwice – 1 dodatkowy mandat
  3. KS Keja Team Rybnik – 1 dodatkowy mandat
  4. KS Polonia Rybnik – 3 dodatkowe mandaty

Za głosowało – 6 osób
Przeciw głosowało – 0 osób
Wstrzymało się – 0 osób

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Zarząd Śląskiego Związku Judo przyjmuje sprawozdanie z działalności za mijającą kadencję to jest 16.12.2017 – 19.12.2021.

Za głosowało – 6 osób
Przeciw głosowało – 0 osób
Wstrzymało się – 0 osób

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner