Informacje po Zebraniu Zarządu SZJudo z dnia 8 stycznia 2022

Nowy adres e-mail

Informujemy, że Śląski Związek Judo utworzył nowy adres e-mail biuro@szjudo.pl na który prosimy wysyłać wszelką korespondencję.

Powołanie do Kadr Wojewódzkich


Zarząd Śląskiego Związku Judo podjął uchwałę dotyczącą zasad powoływania do Kadr Wojewódzkich na 2022 rok.

 • Kadra Wojewódzka młodzieży kobiet i mężczyzn za wyniki z Mistrzostw Polski Młodzieży i Seniorów.
 • Kadra Wojewódzka Juniorów i Juniorek za wyniki z Mistrzostw Polski Juniorów (również Mistrzostw Polski Młodzieży i Seniorów).
 • Kadra Wojewódzka Juniorów i Juniorek młodszych za wyniki z Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek Młodszych (również Mistrzostw Polski Juniorów).
 • Kadra Wojewódzka Młodzików i Młodziczek za wyniki z Mistrzostw Śląska tj.
  Kategoria wagowa 36 i 38 kg tylko I miejsce.
  Pozostałe kategorie wagowe za miejsca 1-4 (dotyczy młodzików i młodziczek)

Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zarząd Śląskiego Związku Judo informuje, że podczas pierwszego zebrania Zarząd ukonstytuował się w niżej podanym składzie:

Mościński Zenon Prezes Zarządu
Kowalczyk Juliusz Wiceprezes ds. organizacyjnych
Taraszkiewicz Robert Wiceprezes ds. szkoleniowych
Wójcik Tadeusz Wiceprezes ds. sędziowskich
Jabłoński Krzysztof Członek Zarządu
Chmielniak Tomasz Członek Zarządu
Głaz Krzysztof Członek Zarządu
Qaddourah Haasseb Członek Zarządu
Włodarczyk Stanisław Członek Zarządu

Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna:

Perenc Eugeniusz Przewodniczący KR
Neuman Małgorzata Wiceprzewodniczący KR
Marek Wojciech Członek KR

Uchwały

 1. Została podjęta Uchwała dotyczącą opłaty startowej na pierwsze półrocze 2022, która wynosi 60 zł.
 2. Uchwałą Zarządu zostały poniesione stawki dla sędziów w niżej podanych kwotach:
  120 zł – sędzia okręgowy
  140 zł – sędzia regionalny
  160 zł – sędzia związkowy
  180 zł – sędzia międzynarodowy
 3. Została zatwierdzona struktura organizacyjna Śląskiego Związku Judo wraz z powołanymi zespołami ds. szkoleniowych, sędziowskich, kata i masters.
  Struktura zostanie umieszczona na stronie szjudo w najbliższym czasie po akceptacji osób zaproponowanych do poszczególnych zespołów.