Struktura organizacyjna Śląskiego Związku Judo na lata 2021 – 2025

Zgodnie z uchwałą nr 4 Zarządu Śląskiego Związku Judo z dnia 8 stycznia br. zostały powołane zespoły przy Śląskim Związku Judo.

Zespoły są częścią Struktury Organizacyjnej Śląskiego Związku Judo, będą wspierać pracę Związku, proponować własne rozwiązania i realizować zatwierdzone przez Zarząd działania.

Przedstawiamy poniżej aktualny schemat organizacyjny.

Schemat organizacyjny SZJUDO