Uzupełnienie informacji o Zgrupowaniu Sportowym Kadry Wojewódzkiej w Żywcu w dniach 15-26.01.2023 r.

W związku z pytaniami kierowanymi do biura Śląskiego Związku Judo uprzejmie informujemy co następuje:

 1. W zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej w Żywcu brać mogą udział:
  • zawodnicy klubów – członków Śląskiego Związku Judo,
  • zawodnicy klubów spoza Śląska, które posiadają licencję Polskiego Związku Judo,
  • zawodnicy kadr narodowych uczestniczący w zgrupowaniu jako kadra narodowa PZ Judo,
  • wszyscy zawodnicy uczestniczący w zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej w Żywcu mają obowiązek posiadania licencji zawodniczej Polskiego Związku Judo.
 2. Zawodników do udziału w Zgrupowaniu zgłasza i dokonuje w terminie opłaty klub spełniający kryteria opisane w punkcie nr 1.
 3. Trenerzy uczestniczący w Zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej w Żywcu mają obowiązek posiadać i przedstawić:
  • aktywną licencję Polskiego Związku Judo,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o nie figurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 4. Wszelkich dodatkowych informacji Śląski Związek Judo udziela jedynie klubom – członkom Śląskiego Związku Judo z wyłączeniem prośby o informację udzielaną w trybie dostępu do informacji publicznej zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Powyższe warunki dotyczyć będą wszystkich akcji szkoleniowych organizowanych przez Śląski Związek Judo.

z upoważnienia
Prezesa Śląskiego Związku Judo
Wiceprezes ds organizacyjnych Juliusz Kowalczyk

Uwaga

Prosimy wszystkich uczestników o wypisanie dokumentów: