Informacja dotycząca startu obcokrajowców na Mistrzostwach Śląska 18.02.2024 w Bytomiu

W związku z pytaniami odnośnie startu zawodników z innych państw podczas Mistrzostw Śląska, informujemy, że zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ

Judo prawo startu mają zawodnicy spełniający:

1.3.1 Ogólne warunki uczestnictwa

„…mają prawo startu tylko zawodnicy posiadający PESEL lub serię i numer paszportu kraju członkowskiego Unii Europejskiej, licencję PZ Judo oraz ważne badania sportowo-lekarskie (orzeczenie lekarskie) oraz zawodnicy posiadający kartę stałego pobytu1 lub kartę Polaka lub polską licencję IJF na stałe zamieszkujący w Polsce będący w danym roku kalendarzowym, tylko i wyłącznie zawodnikami klubu zrzeszonego i posiadającego ważną licencję PZJudo, licencję zawodniczą PZ Judo, ważne badania sportowo-lekarskie (orzeczenie lekarskie) i spełniają wymogi uczestnictwa określone w regulaminie Systemu Sportu Młodzieżowego…”

Pozdrawiam
Robert Taraszkiewicz

  1. w przypadku osób niepełnoletnich, kartę stałego pobytu powinni posiadać rodzice zawodnika ↩︎