Zgrupowanie w Suchedniowie 4 – 14 lipca 2024

Informacja dla trenerów klubów Śląskiego Związku Judo, których zawodnicy będący w Kadrze Śląska zostali powołani na zgrupowanie w Suchedniowie w terminie 4-14.07.2024 przez trenerów Kadry Narodowej.

Dopłata do zgrupowania ze środków Kadry Wojewódzkiej grupy młodzieżowej (juniorzy/ki młodsi, juniorzy/ki, młodzieżowcy K+M)

  • uczestnicy dopłacają 20 PLN stawki osobodzień, oraz 4 PLN tzw. opłaty stałej za każdy dzień (11 dni x 24 PLN = 264 PLN) 
  • pozostałe koszty (11 dni – 1650 PLN) pokryje Śląski Związek Judo
  • koszty dojazdu i powrotu pokrywane są we własnym zakresie, za dojazd zawodników/czek niepełnoletnich odpowiadają delegujące kluby
  • zawodnicy winni posiadać ubezpieczenie, badania lekarskie, zawodnicy niepełnoletni zgodę rodziców.

Wpłatę (264 PLN) należy dokonać na konto Śląskiego Związku Judo

Santander Bank Polska SA
42 1090 2011 0000 0005 3205 8411

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na e-mail biuro@szjudo.pl do 10.06.2024

Brak wpłaty do 10.06.2024 spowoduje brak dofinansowania z puli Kadry Wojewódzkiej Śląskiego Związku Judo do zgrupowania Kadry Narodowej w Suchedniowie 4-14.07.2024

Wiceprezes d/s szkoleniowych
Robert Taraszkiewicz

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner