Mikoszewo – potwierdzenia i zgoda rodziców

Prosimy trenerów klubowych o kontakt z Wiceprezesem ds. szkoleniowych Robertem Taraszkiewiczem celem potwierdzenia wyjazdu Waszych zawodników na zgrupowanie szkoleniowe do Mikoszewa. Kontaktować można się od piątku, tj. 17 czerwca br. Prosimy również trenerów...

Żywiec – zgrupowanie szkoleniowe lato 2022

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym akcji szkoleniowej Śląskiego Związku Judo w Żywcu. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza. Podczas zapisywania się należy załączyć potwierdzenie przelewu w formacie PDF lub JPG. Komunikat zgrupowanie szkoleniowe...

Kontakt w sprawach finansowych

Prosimy, aby we wszystkich sprawach finansowych kontaktować się bezpośrednio z Księgowym Śląskiego Związku Judo. Adres e-mail: kfk.biuro@interia.pl Bezpośredni kontakt skróci czas załatwiania spraw i nie będzie generować dodatkowego ruchu pomiędzy pracownikami...