W załączniku sprawozdanie z Międzywojewódzkich Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików, które odbyły się w Bytomiu 8 czerwca 2019r.